Texas Hold´em: Regler och tips för online spel | Snabbare

Här förklaras grunderna i Texas hold’em. Få koll på regler, terminologi och satsningar. Det här är guiden för dig som vill du komma igång med ett av världens mest populära pokerspel.

Observera: Det finns många olika former av Texas Hold´em. Det här är en generell guide till spelet, vilket betyder att den beskriver pokervarianter som inte finns till tillgängliga på Snabbare.com. Kolla alltid upp specifika villkor och regler innan du börjar att spela.

Grunden i Texas Hold´em 

Det absolut första som man måste veta är att Texas Hold´em är ett skicklighetsspel. För att lyckas i spelet krävs att strategiska kunskaper och goda spel-färdigheter. Som nybörjare kan de kännas som att det är en hel del att hålla koll på, och därefter är det viktigt att man skaffar sig en förståelse för spelet innan man göra sina första satsningar. Vill du hellre ha ett spel som baseras på tur kan du välja någon av våra spel i vårt casino! 

I pokerspelet Texas Holdem kan 2-10 st spelare delta och ni tävlar mot varandra. Målet är helt enkelt att få en så bra hand som möjligt. Korten består av:

 • Två egna kort på handen. Dessa kort kallas för hålkort.
 • Fem kort som ligger på bordet. Dessa kort kallas för community cards.

Du ska alltså få en så bra 5 korts-hand som möjligt. Olika kombinationer är möjliga: 

 • Kombinera 2 hålkort och 3 community cards.
  Kombinera 1 hålkort och 4 community cards.

Det kan även hända att den bästa möjliga handen består av 5 st community cards. I såna fall betyder det att ”bordet vinner” och vinsten delas lika mellan de spelare som fortfarande är aktiva i den pågående handen.

Mörkarna förklarat

Två spelare kommer inför varje ny giv att placera sk ”mörkar”. Det finns två mörkar:

 1. Lilla mörken.
 2. Stora mörken.

En tumregel är att den lilla är hälften så stor som den stora mörken. Mörkarna delas ut av de två spelare som är placerade direkt efter dealern. Först läggs den lilla mörken ut, därefter följer den höga. I nästa steg så kommer varje spelare att få två dolda kort. 

Runda 1 : Pre-Flop

Den som spelaren som sitter näst på tur efter de spelare som har delat ut mörkarna inleder. Spelaren har följande val:

Syna – spelaren väljer att gå med genom att lägga in en summa  som motsvarar stora mörken.

Lägga sig – spelaren väljer att inte vara med i den pågående given och lägger ned sina kort.

Höja – spelaren väljer att höja och lägger in en summa som är minst dubbelt så stor som den stora mörken.

Resten av spelarna kommer nu att få samma val och rundan fortsätter tills den når spelaren med den stora mörken. Denna ställs inför ytterligare ett alternativ. Har ingen spelare valt att höja spelaren nu välja att checka. Har de andra spelare lagt sig kommer denna nu automatiskt vinna ”potten” dvs beloppet med den lilla och stora mörken.

Det här rundan kallas även för “Pre-flop”, dvs “spelet före floppen”.  

Runda 2: The Flop

I den andra rundan så kommer 3 öppna kort att delas ut. Dessa kallas för  ”floppen”.

När given är över kommer det att finnas 5 gemensamma kort, 3 av dessa kommer alltså från floppen. Dessa ska dessutom kombineras med de kort som spelaren har på sin hand.

Nu börjar en ny runda men den här gången är det spelaren som lagt lilla mörken som får starta.

I nästkommande rundor kommer spelaren som lagt lilla mörken också att få börja, förutsatt att spelaren inte har lagt sig, då är det näste spelare i turordningen som inleder. Precis som i den första rundan är alternativen följande:

 • Syna/checka.
 • Lägga sig. 
 • Satsa/höja. 

I den första rundan hade ju spelaren med stora mörken möjlighet att checka. I den andra rundan får alla spelare möjlighet att göra detsamma. Eftersom att varje deltagare nu har betalat lika mycket har den förste spelaren i rundan valet att checka. Det betyder att alternativet syna inte är möjligt. 

En annan skillnad är att det i första rundan bara var möjligt att välja mellan syna och höja, för den spelare som vill vara med i den pågående handen är det i den andra rundan även möjligt att satsa. Det här rundan kallas även för “floppen”.

Runda 3: The Turn

I den tredje rundan kommer det fjärde kortet att delas ut. Även detta är öppet. Momentet kallas för en ”turn” . Nu är alltså 4 av de 5 korten utdelade. För de spelare som fortfarande är med i handen gäller samma förutsättningar som i den föregående rundan.

Runda 4: The River

Nu delas det femte kortet ut. Precis som i föregående runda är detta öppet. Det betyder att samtliga 5 gemensamma kort ligger på bordet och given kommer att avgöras. Proceduren ser likadan ut som i de tidigare två satsnings-rundorna.

Runda 5: Showdown

Nu är satsningarna avslutade och spelet har nått ”showdown”. Det betyder att de spelare som är kvar i spelet visar sina kort. Som vi nämnde inledningsvis så kan du använda flera olika femkorts-kombinationer. Den spelare som har den bästa handen vinner spelet. Skulle två eller flera händer vara lika bra så kommer potten att delas mellan vinnarna.

Ranking starthänder

I Texas Hold’em startar du som sagt med två hålkort. Dessa kallas även för en starthand. Det finns självfallet vissa kombinationer så är bättre än andra. Så här ser rankingen av starthänder ut:

 1. Par i Ess, Par , Kungar, Par, Damer, Par i Knektar, Ess-Kung i samma kortfärg.
 2. Par i Tior, Ess-Dam i samma färg, Ess-Knekt i samma färg, Kung-Dam i samma kortfärg, Ess-Kung.
 3. Par i Nior, Knekt-Tio i samma kortfärg, Dam-Knekt i samma kortfärg, Kung-Knekt i samma kortfärg, Ess-Tio i samma kortfärg, Ess-Dam.
 4. Tio-Nio i samma kortfärg, Kung-Dam, Par i åttor, Dam-Tio i samma kortfärg, Nio-åtta i samma kortfärg, Knekt-Nio i samma kortfärg, Ess-Knekt, Kung-Tio i samma kortfärg.
 5. Par i Sjuor, Åtta-Sju i samma kortfärg, Dam-Nio i samma kortfärg, Tio-Åtta i samma kortfärg, Kung-Knekt, Dam-Knekt, Knekt-Tio, Sju-Sex i samma kortfärg, Nio-Sju i samma kortfärg, Sex-Fem i samma kortfärg.
 6. Par i Sexor, Ess-Tio, Par i Femmor, Åtta-Sex i samma kortfärg, Kung-Tio, Dam-Tio, Fem-Fyra i samma kortfärg, Kung-Nio i samma kortfärg, Knekt-Åtta i samma kortfärg, Sju-Fem i sammakort färg.
 7. Par i Fyror, Knekt-Nio, Sex-Fyra i samma kortfärg, Tio-Nio, Fem-Tre i samma kortfärg, Par i Treor, Åtta-Nio, Fyra-Tre i samma kortfärg, Par i Tvåor, Tio-Sju i samma kortfärg, Dam-Åtta i samma kortfärg.
 8. Åtta-Sju, Ess-Nio, Dam-Nio, Sju-Sex, Fyra-Två i samma kortfärg, Tre-Två i samma kortfärg, Nio-Sex i samma kortfärg, Åtta-Fem i samma kortfärg, Knekt-Åtta, Knekt-Sju i samma kortfärg, Sex-Fem, Fem-Fyra, Sju-fyra, Kung-Nio, Tio-Åtta.

Sannolikhet för bestämda utfall 

När du spelar Texas Hold´em används 52 kort. Om samtliga kort är kvar i leken betyder det att sannolikheten för att ett visst förutbestämt spelkort ska dyka upp är 1/52. Om du vill räkna på sannolikheten för att få en viss hand så ska du räkna korten du redan har sett samt, med andra ord de kort som du har på handen, samt andra synliga korten som finns på bordet.

Texas Hold´em populärt

Det finns många olika former av poker men Texas Hold´em räknas som den absolut populäraste varianten. Grundreglerna är alltid detsamma men kom ihåg att alltid kolla upp om det finns några specifika regler eller villkor innan du börjar att spela.  För dig som är nybörjare kan det vara en smart idé att börja spela med en sk straight limit.  Det betyder att alla satsningar och höjningar sker i fasta steg.

Varianter av Texas Hold´em 

 • No Limit Texas Holdem – En väldigt populär  formen av Texas Holdem. Spelet ger dig möjlighet att gå “all in”, det vill säga att satsa samtliga marker.
 • Pot Limit Texas Holdem – Variant av Hold´ em som ger dig möjlighet att satsa pottens storlek.

Limit Texas Holdem – Spel  där storleken på satsningarna är förutbestämda. När du spelar Limit Texas Holdem kan du maximalt satsa storleken av en stor mörk före resp. efter floppen. Satsningarna för turn och river motsvarar i sin tur storleken av två stora mörkar.